Гарячі теми:

Центральна Азія: Як запобігати і протидіяти корупції?

Фонд «Відкритий Діалог» у співпраці з «FLARE Network» («Свобода, законність і права в Європі») організував у Європейському Парламенті конференцію «Центральна Азія: Як запобігати і протидіяти корупції?». Конференція, яка проходила під патронатом депутата Європарламенту Марека Мігальского, Союзу захисту прав людини в Центральній Азії та щоденного видання «Кореспондент Всходні», зібрала понад 50 учасників.

Представники громадянського суспільства з Казахстану, Киргизстану і Узбекистану представили явище корупції на тлі актуальних проблем регіону і дотеперішні результати ініціатив та діяльності європейських установ з метою протидії корупційним діянням. 

Муратбек Кетебаєв – голова фонду «Громадянська активність», що підтримує розвиток громадянського суспільства в Казахстані, представив сценарій, згідно з яким поступовий спадок рівня корупції в цій країні буде пов’язаний із започаткуванням демократичного процесу передачі влади, який, у свою чергу, призводитиме до її деконцентрації.

Ірина Петрушова – головний редактор казахстанської газети «Республіка» представила зв’язок між родинно-клановими відносинами і корупцією в Казахстані. Велике враження на учасників конференції справив фільм про приватні володіння казахстанських політиків і чиновників у європейських країнах, які знаходяться головним чином у Швейцарії та Іспанії. 

На думку Надії Атаєвої (Асоціація «Human Rights in Central Asia») повсюдна корупція в Узбекистані означає, що без строгого контролю призначення грантів для регіону, існує дуже велика імовірність, що замість використання на підтримку громадських цілей, розвитку і демократії, вони де-факто будуть використані для зміцнення диктаторських режимів. Невідомим залишається фактичне призначення дотації у розмірі 3,7 млн євро, виділених фонду доньки президента Узбекистану Іслама Карімова.

Характерним для країн Центральної Азії є співіснування офіційних правових та інституційних  структур з паралельною мережею заступницьких зв’язків родинно-кланового і феодально-клієнтського характеру, які детермінують громадські і ділові стосунки – зауважив Алішер Ілхамов з фонду «Open Society Foundation».

Депутат Європарламенту Катаріна Невеладова, виходячи з досвіду рідної Словаччини, розповіла, що ефективна боротьба з корупцією залежить від зміни поколінь – «нові покоління повинні бути виховані у відповідній культурі функціонування в суспільстві, тому у боротьбі з корупцією надзвичайно важливою і необхідною є робота від підстав». 

Депутат Європарламенту Пол Мерфі, наводячи приклад теперішніх страйків працівників нафтового сектора в Казахстанi, вказав, що корупція на всіх щаблях влади може опосередковано призводити до найбільших індивідуальних людських трагедій.

Депутат Європарламенту Соня Альфано висловила переконання, що успіх боротьби з корупцією в усьому світі – як в Італії, так і в Казахстанi – у великій мірі залежить від політичної волі людей, які знаходяться при владі.

Жаклін Хейл з фонду «Open Society Foundation» звернула увагу на роль діючих врегулювань у законодавчих системах окремих країн, які можуть протидіяти, або – у практиці Центральної Азії – сприяти корупції.

Том Мейн, аналітик організації «Global Witness» підкреслив факт залучення європейських банків (наприклад, «Deutsche Bank») та інших фінансових установ (наприклад, «London Stock Exchange») до корупційних діянь, в яких вони часто стають місцем розміщення та легалізації центрально-азійських корупційних активів.

Особливе зацікавлення викликали результати досліджень, представлені професором Аліною Мунгіу-Піппіді, що вказують на форму і обсяги корупції в регіоні протягом останніх років, які унаочнили потребу нових міжнародних ефективних ініціатив з метою запобігання і протидії корупції. Крім цього, вона вказала на відмінності між корупцією в Європі і в Центральній Азії, де вона має системний характер, що глибоко проникає не лише в середовище чиновників державного апарату, але й у правове, інституційне та культурне оточення. 

На думку Цезари Бардзінського («Eastern Policy Team Permanent Representation of the Republic of Poland to the EU») складно реформувати країну дистанційно (звідси невисока ефективність програм ЄС для регіону) – джерелом реформ повинно бути, передусім, суспільство, яке впливає на владу. Залучення ЄС зростатиме, однак воно залежатиме від економічного значення Центральної Азії для Європи.

У результаті викликаної доповідями дискусії за участю європейських політиків, діячів неурядових організацій та ЗМІ, була прийнята багатостороння декларація про ведення спільної діяльності, з урахуванням постійного моніторингу ситуації, обсягів та основних випадків корупції в Центральній Азії. Ми віримо, що ці слова втіляться в реальність.