Гарячі теми:

Уряд представив бачення основних напрямків бюджетної політики у 2015 році

Відповідно до статті 33 Бюджетного кодексу України 19.04.2014 Урядом А.Яценюка внесено до Верховної Ради України Проект Постанови «Про Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік», який розроблений відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України та з урахуванням виконання програми співпраці з МВФ. Даний документ є основою з якого розпочинається бюджетний процес в Україні і закладаються його основні принципи (в додатку наочно представлений алгоритм затвердження державного бюджету) хоча і має декларативний характер.

У 2015 році Урядом передбачається зростання економіки та закладення основ кардинальної реструктуризації економіки у напрямі інноваційної моделі шляхом створення привабливого інвестиційного клімату, належних умов розвитку малого і середнього підприємництва, стимулювання національного бізнесу у створенні конкурентних товарів і послуг та їх виведення на міжнародні ринки, здійснення послідовної державної гуманітарної політики.

1. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку:

 • темпи зростання реального валового внутрішнього продукту — 101,7%;
 • індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) — 105,4%;
 • рівень безробіття населення — 7,8%;
 • офіційний обмінний курс гривня/ долар США — не визначено чіткого значення або «коридору» коливання

Кабінетом Міністрів України самого початку заявлено про можливість уточнення макропоказників у зв’язку з наявністю ряду ризиків, зокрема, пов’язаних з недружніми діями з боку Російської Федерації, можливим уповільненням темпів розвитку світової економіки, погіршенням кон’юнктури на світових товарних ринках, зниженням цін на традиційну продукцію українського експорту, нестабільністю вітчизняної фінансової та банківської системи внаслідок низького рівня довіри з боку населення, політичною нестабільністю в Україні.

Український бізнес очікує погіршення макроекономічних умов та зменшення обсягів виробництва в Україні в наступні 12 місяців. Збільшилася на 15% кількість підприємств, які очікують зменшення ВВП і даний показник переважає на 34,5% кількість підприємств, які очікують його зростання. Це означає, що під час складання проекту Державного бюджету України на 2015 рік (липень-вересень 2014 року) відбудеться перегляд даних макроекономічних показників в сторону їх погіршення.

Джерело: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=6774058

2. Основні завдання бюджетної політики передбачають:

 • дефіцит державного бюджету в межах 3 % від ВВП;
 • державний борг не більше 55% від ВВП;
 • перерозподіл ВВП через зведений бюджет на рівні не більше 30%;
 • фінансування дефіциту загального фонду державного бюджету переважно шляхом здійснення внутрішніх запозичень;
 • фінансування дефіциту спеціального фонду державного бюджету за рахунок кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів);
 • встановлення граничного обсягу надання державних гарантій на бюджетний період не більш як 5% доходів загального фонду державного бюджету за рішеннями Уряду для кредитування проектів інвестиційного характеру на об’єктах, що мають загальнодержавне значення;
 • встановлення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) та прожиткового мінімуму на основі зростання показників реального сектору економіки та індексу споживчих цін, а також послідовне підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців.

3. Пріоритетні завдання податкової та митної політики у 2015 році:

 • прийняття нового Податкового кодексу України, який передбачатиме, скорочення кількості податків і зборів та спрощення їх адміністрування, розвиток внутрішнього виробництва шляхом зниження податкового (соціального) навантаження та мінімізацію ризиків ухилення від сплати податків;
 • зміна ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням цін щодо деяких податків і зборів;
 • перегляд податкових та митних пільг та встановлення об’єктивних критеріїв щодо їх надання;
 • адаптація податкового та митного законодавства України до законодавства ЄС;
 • підвищення рівня оподаткування митними платежами.

4. Інші питання

Для складення проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” необхідно вирішити питання щодо:

 • створення державного дорожнього фонду;
 • активізації роботи із залучення коштів інвесторів для розвитку транспортно-дорожнього комплексу на умовах державно-приватного партнерства, зокрема концесії;
 • проведення системних реформ в агропромисловому комплексі шляхом комплексного підходу до розвитку різних форм господарювання, зокрема малого та середнього товаровиробництва;
 • приведення вартості послуги з подачі води у відповідність з економічно обґрунтованою нормою;
 • удосконалення механізму державної підтримки державних вугледобувних підприємств з урахуванням міжнародного досвіду;
 • прийняття національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року та національного плану дій з відновлювальної енергетики на період до 2020 року;
 • забезпечення доступності кредитів для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів шляхом надання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами у пріоритетних галузях національної економіки з урахуванням міжнародного досвіду, нових механізмів для підвищення доступності та здешевлення вартості кредитів для вітчизняних виробників товарів та послуг, зокрема для суб’єктів малого та середнього бізнесу.

Для отримання детальної інформації, звертайтеся:
Віктор Мазярчук[email protected]
Фундація «Відкритий Діалог»