Гарячі теми:

Міжнародна технічна допомога в Україні: історія питання

Міжнародна технічна допомога (МТД)– ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України. Україна залучає МТД у вигляді:

 • будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів, яке ввозиться або набувається в Україні;
 • робіт і послуг;
 • прав інтелектуальної власності;
 • фінансових ресурсів у національній чи іноземній валюті;
 • інших ресурсі не заборонених законодавством.

Стан техніко-економічного співробітництва України з країнами та міжнародними організаціями

МТД надається Україні на безоплатній та безповоротній основі країнами-донорами та міжнародними організаціями з 1992 року. Допомога надається Україні практично в усіх сферах економіки та суспільного життя країнами-донорами та міжнародними організаціями.

В рамках надання Україні міжнародної технічної допомоги співробітництво здійснюється з 15 країнами, Європейським Союзом та понад 20 міжнародними організаціями.

Найбільшими донорами для України були та залишаються Сполучені Штати Америки та Європейський Союз. Іншими донорами є Канада, ФРН, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Японія, Данія, а також організації системи ООН, Світовий банк, ЄБРР, ОЕСР.

Основні організаційно – правові засади технічного співробітництва з країнами – донорами та міжнародними організаціями на сьогодні регулюються 18 рамковими міжнародними договорами України та міжнародними договорами щодо впровадження програм співробітництва в різних сферах економіки. Цілі та завдання допомоги узгоджуються  як на міжурядовому, так і на міжвідомчому рівні.

Щорічно договірно-правова база співробітництва розвивається. Так, тільки протягом 2012 рокупідписано16 програмних та проектних документів з питань технічного співробітництва з ЄС, США, ФРН, КНР, Швецією, МБРР.

20 жовтня 2011 року Кабінетом Міністрів України було схвалено Концепцію планування, залучення, ефективного використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, яка є основою для підготовки нової Стратегії залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями

Відповідно до згаданої Концепції ключовими пріоритетами економічного і соціального розвитку України на 2013-2016 роки, реалізація яких потребуватиме залучення міжнародної технічної допомоги і фінансових ресурсів МФО, будуть:

 • сприяння створенню умов для економічного та соціального розвитку;
 • модернізація транспортної, муніципальної та енергетичної інфраструктури;
 • розвиток високотехнологічного виробництва;
 • енергозбереження та енергоефективність;
 • розвиток агропромислового комплексу та комплексний розвиток сільських територій;
 • розвиток внутрішнього ринку;
 • підвищення соціальних стандартів;
 • посилення ролі  регіонів у забезпеченні розвитку економіки та підвищення відповідальності за розв’язання соціальних проблем;
 • удосконалення системи державного управління;
 • захист прав і свобод громадян, зміцнення законності;
 • управління державними кордонами України та  підтримка реалізації міграційної політики.

За всі роки співробітництва донорами виділенопонад 8 мільярдів доларів США. З 1996 року здійснено державну реєстрацію 2771 проекту технічної допомоги. Щорічно Україна отримує технічної допомоги орієнтовно на 500 млн.дол.США.

Значна активізація проектів МТД відбулося у 2011 році (з 48 до 80 проектів) і щороку кількість таких проектів збільшувалося практично у 2 рази.

Станом на 1 лиспня 2014 рокувпроваджується 321 проект МТД загальною контрактною вартістю понад 3,4млрд. дол.США (з них фонд Укриття понад 2,2 млрд. ЄВРО), 145 з яких розпочато в 2012 році. На рисунку зображено перелік організацій, які надають Україні МТД.