Гарячі теми:

Європейський банк реконструкції та розвитку: співпраця з Україною

За 22 роки співробітництва портфель ЄБРР в Україні склав 321 проект, за для реалізації яких Банк виділив 8,7 млрд. євро. На сьогодні частка ресурсів за проектами ЄБРР в державному секторі економіки складає 42%, решта – в приватному.

Ключовим інструментом організації співпраці між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку є Стратегія діяльності ЄБРР в Україні на 2011 – 2014 роки, схвалена Радою Директорів Банку 12/13 квітня 2011 року.

Головними напрямками діяльності ЄБРР в Україні відповідно до Стратегії є: розвиток енергетики, корпоративного сектору, інфраструктури, фінансової системи та  ринку капіталу.

За період її реалізації вдалось впровадити ряд позитивних змін, в тому числі:

  • вдосконалено Порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів, що підтримуються МФО, систему моніторингу та оцінки результативності, забезпечено більш прозорий та ефективний процес планування закупівель за проектами МФО;
  • запроваджено систематичний перегляд проектного портфелю ЄБРР в Україні,що покращило моніторинг проектів та виконавську дисципліну з боку переважної більшості бенефіціарів;
  • розроблено та виконується План заходів з підвищення інституційної спроможності у формуванні ефективної стратегії та планів закупівель для розширення участі вітчизняних виробників і постачальників у міжнародних конкурсних торгах у рамках спільних з МФО проектів;
  • підписано Меморандум про взаєморозуміння між Мінекономрозвитку і ЄБРР щодо забезпечення співпраці в напрямі вдосконалення державної політики та процедур закупівель в Україні;
  • проводяться на постійній основі спільні навчальні семінари з питань організації закупівель та управління технічно складними контрактами за правилами ЄБРР;
  • запроваджено підготовку енергоефективних муніципальних проектів в рамках Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р), який адмініструється ЄБРР.

В 2014 році проектний портфель ЄБРР в Україні у державному секторі складається з 12 проектів на суму  близько 2,14 млрд. євро.

Структура проектного портфеля ЄБРР в 2014 році

На стадії реалізації знаходиться 9 інвестиційних проектів на суму 1,86 млрд. євро, по проектах, угоди набули чинності та 1 проект знаходяться на стадії набуття чинності.

Проекти ЄБРР, по яким угоди набули чинності:

1.  Проект «Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України» (ЄБРР – 85 млн. євро).

2.  Проект «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва» (ЄБРР – 450 млн. євро та співфінансування ЄІБ – 450  млн. євро).

3. Проект «Фінансування УкрЕСКО (ІІ фаза)» (ЄБРР – 14,2 млн. євро).

4. Проект «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська» (ЄБРР – 150 млн. євро та співфінансування ЄІБ – 150 млн. євро).

5. Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська»  (ЄБРР – 175 млн. євро та співфінансування ЄІБ – 175 млн. євро).

6. Проект «Реабілітації гідроелектростанцій» (ЄБРР – 200 млн. євро та співфінансування ЄІБ – 200 млн. євро).

7. Проект «Модернізація після завершення будівництва енергоблоку № 2 Хмельницької АЕС та енергоблоку № 4 Рівненської АЕС» (ЄБРР – 30 млн. євро).

8. Проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» (ЄБРР – 152 млн. євро та співфінансування ЄІБ – 152 млн. євро).

Проекти ЄБРР по яким угоди знаходяться на стадії набуття чинності:

1. Проект «Реалізація зведеної програми підвищення безпеки АЕС України» (ЄБРР (спільно з ЄВРАТОМ) – 600 млн. євро).

На стадії підготовки знаходиться 3 інвестиційні проекти на суму 284,2 млн. євро:

1. Проект «Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород» І черга (ЄБРР – 109,7 млн. євро та ЄІБ – 109,7 млн. євро).

2. Проект «Модернізація інфраструктури теплопостачання у Донецькій області» (ЄБРР – 20 млн. євро). 

3. Проект «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові»

(ЄБРР – 154 млн. євро та співфінансування ЄІБ – 154 млн. євро).

Перспективи співробітництва з ЄБРР та України

У 2014 – 2015 роках планується розпочати підготовку нових спільних проектів що сприятимуть розвитку енергетичної та транспортної інфраструктури.

1. «Будівництво Канівської ГАЕС» (орієнтовно по 200 млн. євро від ЄБРР та ЄІБ). 

2. «Проект розширення Каховської ГЕС – 2» (по 150 млн. євро  від ЄБРР та ЄІБ).

3. «Проект з модернізації газових родовищ» (ЄБРР – 100 млн. євро).

4. Проект «Впровадження заходів безпеки коридору М01-М05» (ЄБРР-150 млн. євро, очікується спів фінансування ЄІБ).  

Для більш детальної інформації, будь ласка, звертайтесь:
Віктор Мазярчук,
[email protected]

Фундація Відкритий Діалог