Гарячі теми:

Рішення МВФ про прийняття 2-річної програми підтримки України

30 квітня 2014 року Рада Директорів Міжнародного Валютного Фонду ухвалила дворічну угоду «стенд-бай» для України. Сума угоди становить 10,976 млрд. СПЗ (приблизно 17,01 млрд. дол. США), рішення про виділення якої було ухвалено в рамках політики Фонду щодо надання доступу до фінансування у виняткових обсягах. Економічна програма влади України, підтримувана Фондом, має на меті забезпечити відновлення макроекономічної стабільності, вдосконалення державного управління та підвищення прозорості, а також має дати поштовх процесу дорового та збалансованого економічного зростання, одночасно забезпечивши захист найбільш вразливим верствам населення.

Ухвалення угоди про «стенд-бай» відкриває шлях до негайного виділення коштів на суму 2,058 млрд. СПЗ (приблизно 3,19 млрд. дол. США), з яких 1,29 млрд. СПЗ (близько 2 млрд. дол. США) призначено на підтримку бюджету. Очікується, що кошти надійдуть до України до 10 травня поточного року.

Виділення другого та третього траншів позики базуватиметься на результатах перегляду програми та перевірки виконання критеріїв ефективності, що має відбуватися кожні два місяці; протягом решти періоду дії програми виділення фінансування відбуватиметься на базі стандартних щоквартальних переглядів програми та перевірки дотримання критеріїв ефективності.

Програма економічних реформ України під, яку було виділено фінансування орієнтована на відновлення макроекономічної стабільності, вдосконалення державного управління та підвищення прозорості, а також має дати поштовх процесу здорового та збалансованого економічного зростання, одночасно забезпечивши захист найбільш вразливим верствам населення. Основою програми стануть реформи за наступними основними напрямками:

  • грошово-кредитна та валютно-курсова політика;
  • фінансовий сектор;
  • фіскальна політика;
  • державне урядування;
  • прозорість та бізнес-клімат.

Центром уваги грошово-кредитної політики буде питання забезпечення стабільності внутрішніх цін, із одночасним збереженням режиму гнучкого обмінного курсу. Для цього влада країни спочатку ухвалить систему грошово-кредитної політики, що орієнтуватиметься на показник грошової бази. За технічної допомоги з боку МВФ, влада країни планує до середини 2015 року перейти на інфляційне таргетування.

Реформи у фінансовому секторі будуть орієнтовані на підтримку довіри до фінансової системи та зміцнення інфраструктури фінансового регулювання та нагляду. Спираючись на діагностичне обстеження, НБУ здійснить оцінку відповідності банків до економічних шоків і вживе заходів для того, щоб банки – за необхідності – зміцнили свої баланси. Крім того, влада країни здійснить аналіз та вдосконалить регулятивно-наглядову базу і вживе кроків для полегшення процесу реструктуризації банківських проблемних кредитів (непрацюючих позик).

На короткотермінову перспективу фіскальна політика орієнтуватиметься на забезпечення виконання зобов’язань з фінансування пріоритетних видатків, а на середньо-термінову перспективу – забезпечуватиме поступове скорочення фіскального дефіциту. Уряд вже запровадив пакет заходів, спрямований на стабілізацію доходів та започаткування розрахованого на середньо-термінову перспективу процесу корегування видатків з метою забезпечення рівномірного розподілу фіскального навантаження. На період 2015-16 рр. передбачається подальше корегування фіскальної ситуації, орієнтоване на видаткову частину, темпи якого будуть співставні з темпами відновлення економіки, маючи на меті до 2016 року скоротити фіскальний дефіцит до рівня близько 3 відсотків ВВП.

Реформи у енергетичному секторі будуть зосереджуватися на тому, щоб зменшити гальмівний вплив, який справляє цей сектор на фіскальну ситуацію, та підвищити його ефективність та прозорість. Ці реформи мають на меті звести дефіцит НАФТОГАЗу до нуля до 2018 року; і цієї мети буде досягнуто завдяки політиці, спрямованій на підвищення надходжень компанії та скорочення її видатків. У цьому контексті поступове, однак відчутне і застосовуване до широкої бази користувачів підвищення роздрібних тарифів на газо- та теплопостачання, рівень яких наразі є дуже низьким, буде супроводжуватися розширеними заходами соціального захисту, що мають пом’якшити негативний вплив на найбідніші верстви населення. Структурна реформа та реформа управління НАФТОГАЗу сприятиме поліпшенню його врядування та скороченню його експлуатаційних видатків.

Визначальним елементом програми будуть реформи, спрямовані на зміцнення державного урядування, підвищення прозорості та поліпшення бізнес-клімату. Заходи економічної політики у цьому контексті передбачатимуть нарощування інституційної спроможності для реформування сфери державних закупівель та податкового адміністрування, посилення заходів, спрямованих на запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним способом, заходів з протидії корупції. Ці кроки допоможуть поліпшити бізнес-клімат і ліквідувати задавнені перешкоди на шляху до економічного зростання.

З огляду на поточну складну ситуацію, на тлі слабкої довіри з боку інвесторів та споживачів, у 2014 році очікується скорочення ВВП приблизно на 5 %. За очікуваннями, у відповідь на девальвування обмінного курсу та підвищення тарифів на газо- та теплопостачання матиме місце тимчасовий сплеск інфляції, яка на кінець 2014 року досягне 16 %. На тлі корегування обмінного курсу та «приглушеного» внутрішнього попиту дефіцит рахунку поточних операцій повинен скоротитися приблизно до 4,5 %ВВП. Поповнені завдяки міжнародній підтримці валові міжнародні резерви стабілізуються на рівні, еквівалентному 2,5 місяцям покриття імпорту. Девальвація грошової одиниці та офіційні запозичення (щоб допомогти профінансувати усе ще високий дефіцит Уряду), як очікується, підштовхнуть рівень боргу державного сектора в бік зростання до позначки 57 відсотків ВВП, а рівень зовнішнього боргу до значень, ненабагато нижчих за 100 % ВВП.

На середній термін, перспективи економіки України поліпшаться. У 2015 році очікується відновлення економічного зростання на рівні 2 % ВВП, із підвищенням до 4-4,5 у середньо-терміновій перспективі. Рівень безробіття, який реагує на відновлення економіки з певним запізненням у часі, поступово знижуватиметься з 8,5 відсотків у 2014 році до 7,5 % у 2016 році. Відновлення конкурентоспроможності дасть поштовх до зростання експорту, яке за очікуваннями досягне понад 6 відсотків у період 2015-16 рр. На кінець 2016 року інфляція скоротиться приблизно до 6 відсотків, а НБУ накопичить міжнародних резервів у обсягу, що покриватиме майже 4 місяці імпорту.

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтесь:
Віктор Мазярчук[email protected]
Фундація Відкритий  Діалог