Гарячі теми:

Україна отримала другий транш МВФ

29.08.2014 МВФ завершив перший перегляд ефективності виконання економічної програми в рамках угоди про«stand-by» для України. Завершення цього перегляду відкриває шлях до виділення коштів на суму 914 млн. СПЗ (приблизно 1,39 млн. дол. США), відтак загальна сума коштів, виділених в рамках цієї угоди становитиме 2,97 млрд. СПЗ (приблизно 4,51 млрд. дол. США).

Враховуючи затримку із завершенням першого перегляду програми (мав бути завершений в кінці травня), Рада Директорів схвалила подання уряду щодо об’єднання решти двох переглядів, запланованих на 2014 рік, залишивши незмінною загальну суму фінансування за угодою.

Відповідно до висновків МВФ економічна політика яку здійснює Уряд А.Яценюка здійснюється відповідно до домовленостей за программою, в міру того як влада України, не дивлячись на нестійку політичну ситуацію, наполегливо докладала зусиль для впровадженнянепростих заходів щодо реформування економіки. Однак, конфлікт у східній частині України має свій вплив на економіку та суспільство, відтак для того, щоб забезпечити виконання цільових показників програми, узгоджених на 2014 рік та подальші періоди, необхідно буде вжити окремих компенсуючих заходів. Реалізація даної програми залишається дуже складною до виконання і продовжує значною мірою залежати від припущення про те, що гострота конфлікту буже знята у найближчі місяці.

У контексті завершення першого перегляду ефективності реалізації програми, з урахуванням на вжитих корегуючих заходів, Рада Директорів ухвалила рішення щодо пом’якшення вимог до даної програми у зв’язку з недотриманням критеріїв ефективності виконання програми, що стосуються накопичення міжнародних резервів та касового дефіциту державного бюджету[1]та інших показників.

Ескалація конфлікту на сході України, поглиблення економічної кризи, та геополітична напруженість лягають важким тягарем на економіку та суспільство. Такий несприятливий перебіг подій зумовив поглиблення рецесії і призвів до відхилення від цільових показників програми у коротко-терміновій перспективі, зокрема, тих, що стосуються чистих міжнародних резервів НБУ та дефіциту бюджету, а також дефіциту «Нафтогазу».

Для того, щоб компенсувати відхилення, які утворилися Уряд зобов’язавсядодатково запровадити пакет потужних політичних заходів:

1. запровадить кроки що забезпечать збільшення міжнародних резервів;

2. забезпечать більш значну консолідацію фіскальної ситуаціїна період 2015-16 рр. Відповідно до початкових цілей за програмою,

3. наростять зусилля, спрямовані на те, щоб забезпечити міцне фінансове підґрунтя «Нафтогазу» шляхом поліпшення платіжної дисципліни та корегування цін на енергоносії.

Окрім цього, зазначено в документі, що Уряд визнає важливість утримування режиму гнучкого обмінного курсу і переорієнтування монетарної політики на забезпечення цінової стабільності. НБУ поступово скасовуватиме адміністративні валютні обмеження та засоби контролювідповідно до темпів зміцнення макроекономічної та фінансової стабільності.

Реформа фінансового сектора розвивається, як було заплановано. Регуляторно-наглядова база зміцнюється, діагностика банків відбувається згідно плану, можливості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виконувати покладені на нього функції розширюються. Влада також продовжує працювати над посиленням здатності банків до вирішення питання про непрацюючі позики, у т.ч. пропонуючи схеми стимулювання добровільної їх реструктуризації.

Уряд здійснює заходи щодо по забезпечення максимальної бюджетної ефективності. Він ухваливзміни до бюджету для того, щоб забезпечити виконання уточненого цільового показника дефіциту. Необхідно зазначити, що у майбутньому зусилля будуть зосереджені навколо обмеження видатків та впроваджування фіскальних реформ, із одночасним вдосконаленнямсистеми соціального захисту. Окрім того, після тимчасового зростання дефіциту «Нафтогазу», влада вживає кроків для того, щоб скорочення дефіциту компанії вже у 2015. Уряд планує запровадити критично важливіструктурних реформ, спрямованих на вирішення питань державного урядування та поліпшення бізнес-клімату. Влада працює над створенням потужного органу боротьби з корупцією, посилює базу для протидії легалізації незаконно отриманих коштів, та спрощує регуляторне середовище.

Негативні ризики щодо виконання програми залишаються дуже високими. Успіх програми залежить від вчасного розв’язання конфлікту на сході країни, а також від активних зусиль влади, спрямованих на впровадження та дотримання запланованих реформ. Програма влади й надалі надає адекватну відповідь на існуючі виклики та обмеження. Фінансова та технічна допомога з боку міжнародної спільноти на підтримку реформаторських зусиль України є незамінним чинником для досягнення макроекономічної стабілізації та відновлення зростання.

Позитивне рішення щодо завершення першого перегляду програми сприятиме подальшій співпраці з МВФ, а отже із іншими міжнародними фінансовими організаціями та виділення другого траншу МВФ на суму близько 1,4 млрд. дол. США.  З яких 1 млрд. дол. США буде залучено до Держбюджету і 400 млн. дол. США – в Національний банк.

А також це дозволить найближчим часом отримати від Міжнародного банку реконструкції та розвитку перший транш позики на Політику розвитку у фінансовому секторі в сумі 500 млн. дол. США.

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтесь:
Віктор Мазярчук, [email protected]
Фундація Відкритий Діалог