Гарячі теми:

Скарга на внесення даних Людмили Козловської в ШІС подана до ВАС

Скарга на ухвалу Голови Управління у справах іноземців від 20.11.2018, який залишив чинним раніше оскаржену постанову про внесення даних Людмили Козловської в ШІС II, список іноземних громадян, в’їзд яких небажаний, подана до Воєводського адміністративного суду в Варшаві 27.12.2018. 

У постанові було виявлено ряд порушень національного і європейського законодавства, зокрема, положень Хартії Європейського Союзу про основні права, Розпорядження ШІС II, Закону про іноземців, Адміністративно-процесуального кодексу, а також Конвенції про захист прав людини і основних свобод від 04.11.1950 року. Представник Людмили Козловської вказав також і на порушення при складанні юридичного обґрунтування постанови, недостатній обсяг зібраних доказів, відсутність їх належної оцінки та ненадання Позивачці можливості висловитися у цій справі, порушення принципу пропорційності шляхом внесення даних Позивачки в ШІС II на тлі відсутності відповідних передумов і внесення даних Людмили Козловської в ШІС II на матеріально-технічний підставі, а не на підставі індивідуального адміністративного рішення; неповідомлення Позивачки про те, що її дані внесені в ШІС II, позбавлення Позивачки ефективного юридичного засобу в її взаєминах із судом, а також справедливого і відкритого розгляду справи у зв’язку з тим, що внесення даних Позивачки в список було здійснене на підставі матеріально-технічної дії, а не на підставі адміністративного рішення; відсутність обґрунтування постанови, що стосується фактичних обставин винесеного рішення, що не дозволяє досить ефективно використовувати апеляцію і забезпечити всебічний контроль оскарженого рішення з боку різних інстанцій; незаконне втручання в право Позивачки на сімейне і приватне життя.  Представник Людмили також представив політичний контекст, пов’язаний з цією справою, зокрема історію Фундації «Відкритий Діалог», якою вона керує разом зі своїм чоловіком Бартошем Крамеком, а також спроби вчинення на них тиску через їхню діяльність деякими політиками правлячої партії та підлеглими їм польськими державними органами. Він також зажадав від суду розгляду звернення до Трибуналу юстиції Європейського Союзу на підставі ст. 267 Договору про функціонування Європейського Союзу, звернувшись до суду із заявою про розгляд преюдиціального питання: чи слід розглядати поняття «рішення», зазначеного в ст. 24 абз. 1 Розпорядження ШІС II, виключно як індивідуальний адміністративний акт, виданий стосовно іноземного громадянина, або ж право Європейського Союзу допускає в національному законодавстві наявність норми, яка передбачає дію органу державної влади в країні-члені Європейського Союзу щодо особи без видачі адміністративного акта і без формального повідомлення особи, якої вона стосується.

Всі рішення стосовно справи Людмили Козловської, раніше приймали органи державної адміністрації – Мазовецький воєвода і Голова Управління у справах іноземців, який підпорядковується безпосередньо міністру внутрішніх справ. Процедура розгляду ряду скарг, поданих Позивачкою в Варшавський адміністративний суд, може затягнутися на довгі роки.

Підпишіть петицію:

Читати також:

  1. Польща використовує ШІС для недопущення в’їзду Президента Фундації «Відкритий Діалог» в Шенгенську зону
  2. Інформація щодо внесення Людмили Козловської до Шенгенської інформаційної системи (ШІС) Польщею
  3. Запит про видалення Людмили Козловської із ШІС (Шенгенської інформаційної cистеми) надіслано до Управління у справах іноземців
  4. Мазовецький воєвода дав відповідь. Людмила Козловська не отримала дозволу на перебуваня довгострокового резидента ЄС
  5. Рішення Глави Управління у справах іноземців оскаржене. Повторний запит про видалення імені Людмили Козловської з бази ШІС
  6. Управління у справах іноземців знову відмовляє у видаленні даних Людмили Козловської зі списку ШІС
  7. Безпрецедентний тиск на Фундацію «Відкритий Діалог» в Польщі
  8. Інформація про безпрецедентні напади на громадські організації у Польщі