Фундація

Заява про відмову від відповідальності

Усі права на всі інформаційні матеріали Інтернет-сервісів Фундації  «Відкритий Діалог» зберігаються за їх законними власниками. Користувачеві дозволяється завантажувати та роздрукувати цілі сторінки або частини Інтернет-сервісів Фундації «Відкритий Діалог» за умови, що користувач не порушує авторські права або права на зареєстровані товарні знаки Фундації «Відкритий Діалог». Жодна частина сервісів, чи то в цілому або частково, не підлягає копіюванню, передачі в електронному чи будь-якому іншому вигляді, редагуванню, посиланню на неї або її використанню без попередньої письмової згоди Фундації «Відкритий Діалог».

Фундація «Відкритий Діалог» регулярно оновлює інформацію, що міститься на сервісах. Поряд з тим, Фундація «Відкритий Діалог» не несе відповідальності за точність, актуальність та повноту інформації, представленої на сторінках сервісу. Водночас Фундація «Відкритий Діалог» зберігає за собою усі права на сервіси в цілому чи на їх частини без попереднього про це повідомлення. Ризики, пов’язані з використанням та застосуванням викладеної на сервісах інформації, повністю покладаються на користувачів. Фундація «Відкритий Діалог» не несе жодної відповідальності за збитки, що стали наслідком використання сервісів Фундації «Відкритий Діалог».

Інформацію, викладену на цій сторінці, надано в знак люб’язності з метою використання виключно в інформаційних цілях без будь-яких запевнень щодо відсутності помилок. Фундація «Відкритий Діалог» не дає жодних запевнень чи будь-яких гарантій стосовно цієї сторінки чи її змісту, і категорично відмовляється від будь-яких такого роду таких запевнень чи гарантій. Фундація «Відкритий Діалог» не гарантує, що функції, які містяться в матеріалі, працюватимуть безперебійно чи безпомилково, що недоліки будуть виправлені, або що ця сторінка або сервер на якому вона розміщена, не містять вірусів або інших шкідливих компонентів.

Окрім того, Фундація «Відкритий Діалог» не дає жодних запевнень чи будь-яких гарантій щодо точності, повноти чи актуальності цієї веб-сторінки у разі її використання чи застосування з конкретною чи певною метою. Ця веб-сторінка не призначена для надання будь-яких консультацій правового характеру чи з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, і жодна особа не повинна вважати, що вона такі консультації надає. Такі консультації можуть бути надані тільки стосовно конкретних фактів та обставин, пов’язаних з тією чи іншою ситуацією. Задля оцінки Ваших конкретних потреб та обставин і, відповідно, отримання таких консультацій Фундація «Відкритий Діалог» рекомендує Вам звернутися до відповідних фахівців та консультантів. Крім того, Фундація «Відкритий Діалог» не схвалює і не рекомендує використовувати засоби чи методи, що містяться на цій сторінці або з її використанням для будь-якого спеціальної чи конкретної мети.

Поряд з цим, будь-які адреси для переходу до інформації, що не є інформацією Фундації «Відкритий Діалог», чи посилання на матеріали сторонніх організацій надаються в знак люб’язності та з метою зручності переходу до програм перегляду. Такі адреси та посилання не свідчать про підтримку Фундацією «Відкритий Діалог» і не означають його підтримку матеріалів чи організацій, до яких вони відсилають. Зміст та точка зору, що містяться за такими посиланнями і таких організацій, є виключно їх власними і не обов’язково відображають точку зору «Фундації Відкритий Діалог» або посадових осіб чи директорів організацій, або пов’язаних з ними осіб.

Подібним чином веб-сторінка Фундації «Відкритий Діалог» може представляти рубрики та статті від гостьових авторів. Такі рубрики та статті надаються в знак люб’язності і не свідчать про підтримку Фундацією «Відкритий Діалог» і не означають його підтримку авторів чи їх матеріалів. Заяви і думки, висловлені в таких рубриках або статтях, належать авторам і не обов’язково відображають думки чи переконання Фундації «Відкритий Діалог» або його посадових осіб, директорів чи партнерів.

За жодних обставин Фундація «Відкритий Діалог» або будь-хто з його посадових осіб, директорів або партнерів не несуть відповідальності за будь-які збитки, чи то прямі, непрямі, спеціальні, загальні, пов’язані, в зв’язку з неотриманою вигодою, або будь-які інші збитки, які можуть бути наслідком будь-якого використання таких матеріалів чи посилання на них.

Select the amount of a one-time donation in Bitcoin